Festival 2014

Festivalen zoomer ind på 1800-tallet. Et århundrede, hvor Danmark bliver det Danmark, vi kender i dag. Hvor industrialisering sætter damp under landet, Grundloven underskrives, foreningslivet blomstrer, partier og fagforeninger dannes, højskolen grundlægges, kvinderne råber højt, og Kierkegaard sætter mennesket i centrum.

Det er et århundrede, hvor Danmark går fra stort til småt. Tabet af Norge i 1814 samt Slesvig og Holsten i 1864 er ikke kun synligt på danmarkskortet. De er med til at ændre danskernes selvbevidsthed. Blikket vendes indad. Forfattere, digtere og kunstnere dyrker det særligt danske for fuld udblæsning, og ideen om ét folk, én nation og ét sprog får næring. Samtidig strømmer internationale inspirationer ind over landet og beriger kunst, kultur og åndsliv.

Festivalen griber fat om Danmarks historie, men med udblik til verden udenfor. For det var i mødet med verden, landet fostrede genier som Kierkegaard, Grundtvig og H.C. Ørsted.

Temaer
Festivalen highlighter med fem overskrifter temaer, som var på spil i 1800-tallet. Med temaerne kaster vi lys over historien, men vil også sætte gang i debatten om vores nutid og den fremtid, vi ønsker at skabe. Er der plads til geniet? Er dannelse en mangelvare? Er der mening i galskaben? Trænger demokratiet til kritik?

Program
Festivalen byder på omkring 300 arrangementer. Der venter filosofiske saloner, forskerdebatter, historiske middage, åbningsfest i dandy style, forskere på de skrå brædder og meget meget mere.

Vi offentliggøre smagsprøver på programmet i løbet af december. Hele programmet er online i januar. Følg med på siden.