SkarpretterhansSkarpretteren og hans prisliste anno 1698
Hans Henrik Høcker blev skarpretter i Århus stift i 1705. I sin ansøgning henviste han til, at han i fire år havde gjort sin funktion upåklageligt og henviste til de personer, han havde halshugget, stejlet, brændt, hængt, straffet med riset, brændemærket, kagstrøget og pisket. Han havde også vist sin dygtighed på mange syndere og misdædere udenlands, i Brandenborg, Polen, Sachen og Slesien, og nu sidst den 6. juni i Viborg på en kvinde, som blev pisket med riset og brændt på ryggen. Samme Høcker havde endda tidligere været i Viborg for at henrette med sværd og piske tre personer. Høcker efterfulgte i øvrigt sin fader i embedet, og tendensen under enevælden blev, at egentlige mestermandslægter i generationer bestred erhvervet. Mange af skarpretterne var af tysk oprindelse. Den barske og ufølsomme afstraffelse af forbrydere fortsatte ind i 1700-tallet.

Den 30. august 1694 blev skarpretteren hidkaldt for at henrette tjenestepige Mette Jensdatter. Historien bag var tragisk; Mette, som var i huset hos farver Søren Kristensen Høeg i St. Mikkels Gade, fødte den 1. august et drengebarn i dølgsmål. Samme dag ombragte hun barnet og skjulte liget under sengen. Farver Søren Høeg blev udlagt som barnefader, men tilsyneladende blev alene Mette stillet for retten og dømt. Om Høeg var til stede på Stejltoften denne for Mette så skæbnesvangre dag ved vi ikke, men den vrinske farvermester forsvandt ikke ud af historien lige med det første. Allerede nogle måneder senere var det galt fat med farvergårdens nye tjenestepige. Den 16. december 1694 forsøgte hun at begå selvmord ved at kaste sig i gårdens brønd. For hendes synd måtte hun offentlig skrifte i Søndre Sogns kirke. Herefter blev hun forvist af byen for stedse. Søren Høeg nåede for øvrigt – ud over at pleje omgang med tjenestepigerne – at være gift fire gange.

BØDDELENS PRISLISTE
Fastsat ved kgl. reskript af 1698.
For et hoved med økse at afhugge 8 dlr.
For en hånd eller finger at afhugge 4 dlr.
Et hoved og en hånd at sætte på stejle for hver to 4 dlr.
For at hænge 10 dlr.
For en af galgen at nedtage 4 dlr.
For en hel krop at lægge på stejle og hjul 7 dlr.
For en at slå arme og ben i stykker og lægge på stejle 14 dlr.
For en krop at nedgrave i jorden 3 dlr.
For en død krop at udføre af by 2 dlr.
For en at partere og lægge på stejle 12 dlr.
For hvert kneb med gloende tænger 2 dlr.
For at brændemærke 4 dlr.
For kagstrygning 5 dlr.
For at piskes af byen 7 dlr.
For at vise af byen og herredet 4 dlr.
For at brænde en krop 10 dlr.
For at brænde pasquiller eller andet deslige 3 dlr.
For at slå navn på galgen 2 dlr.

Viborg Bogen 2006