« Tilbage | Du er nu under: Århundredets Festival | Viden & Debat

Aarhus bys historie

Bebyggelsen, landskabet, livsformen, lugten og lydene er anderledes. En tur gennem købstaden i 1700-årene vil på mange måder være som at besøge et fremmed land.

1700-tallet er en periode præget af modsætninger, hvor udviklingen starter med krig og fattigdom og slutter under en højkonjunktur, som med rette er kaldt den florissante tid. Det er en periode, hvor handlen og dermed købmændene blomstrer. Vi ved ikke, hvordan 1700-årenes aarhusianere oplevede deres by. Ingen fandt det nødvendigt eller interessant at beskrive disse forhold. Alligevel er det muligt at skabe et ganske oplysende billede ud fra enkelte, bevarede bygninger, samtidige malerier og spredte skriftlige dokumenter.

Hør om huse, gårde og strukturer, som stadig er væsentlige elementer i det aarhusianske bybillede. Huse, der har en interessant historie at fortælle om tendenser i kunst, arkitektur og byggeteknik, om politik og åndsliv samt om ejere og beboere. Det er ofte husene, der rummer de afgørende spor, hvor de skriftlige kilder mangler eller lider af sproglige usandfærdigheder.

Bliv inspireret til at fortsætte med at udforske 1700-årene i bybilledet på egen hånd. Byens bygningskultur er en enestående historisk ressource. Den er en væsentlig nøgle til forståelsen af det danske samfund og udgør en betydningsfuld del af vores fælles kulturelle arv.

17.00-17.45: En tur gennem Aarhus i midten af 1700-årene. Restaureringsarkitekt Adj. Professor Bue Beck
17.45-18.00: Pause
18.00-18.45: Opbrud. Historiker Mag.art. Henrik Fode
18.45-19.00: Afrunding med spørgsmål

Tid: 14/3 kl. 17.00-19.00
Sted: Arkitektskolen Aarhus, Auditoriet Nørreport 22, 8000 Aarhus C
Pris: 50 kr.
Arrangør: Arkitektskolen Aarhus og Folkeuniversitetet i Aarhus

Tilmelding
Tilmelding til Aarhus bys historie
Byen oplever en vis økonomisk storhed, der kommer til udtryk i en modernisering af byens Domkirke. Byen var fortsat lille og talte blot omkring 4.000 indbyggere, der endnu lever inde bag de gamle acciseporte, men trods alt bliver der gjort forsigtige forsøg med industrialisering. Men den udvikling hører dog det følgende århundrede til.
Den enevældige kongemagt møder vi også i byen i form af den forviste tidligere statsminister Ove Høegh-Guldberg, der fra 1784 som stiftsamtmand satte sine tydelige aftryk på byens udvikling: havn, sygehusvæsen og skolevæsen.